O projektu

Podrška Evropske unije poboljšanju života prisilnih migranata u Srbiji je projekat koji finansira Evropska unija, a sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je da obezbedi adekvatne uslove života za prisilne migrante koji su odlučili da ostanu u Srbiji, kao i da obezbedi održivi povratak onima koji žele da se vrate na Kosovo*.

Korisnici projekta su Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Nadzorni odbor nadgleda sprovođenje projekta i ostvarenje očekivanih rezultata. Članovi Nadzornog odbora su predstavnici Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija Republike Srbije, kao i predstavnici Ugovarača.

Krajnji korisnici finansiranih projekata su izbeglice, interno raseljena lica i povratnici na osnovu sporazuma o readmisiji. Planirani rezultati projekta su sledeći:

  • Nalaženje odgovarajućeg stambenog rešenja i pružanje drugih vrsta podrške izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima smeštenim u kolektivnim centrima,
  • Podrška održivom povratku na Kosovo za porodice interno raseljenih lica koja to žele, i
  • Poboljšanje uslova života izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji

Projekat Za bolji život predstavlja deo kontinuiranih inicijativa sa ciljem da se obezbede trajna rešenja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji. Kao takav, projekat je usklađen sa državnom politikom prema izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima, i u potpunosti odslikava njen suštinski princip – podrška integraciji prisilnih migranata koji su odlučili da ostanu u Srbiji, kao i podrška održivom povratku na Kosovo za one koji žele da se tamo vrate. Međutim, iako ovaj projekat nije zamišljen i postavljen tako da bude početak i kraj inicijativa kojima se obezbeđuju dugoročna rešenja za prisilne migrante, on će u jednom smislu biti kraj, jer će dovesti do zatvaranja kolektivnih centara kao stambenih zgrada za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde (MSP) o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti Kosova.